آدرس شرکت جوین کالای پارس :

کیلومتر 28 جاده ساوه - سه راه آدران - خیابان ایران پاک - کوچه میهن 3  - پلاک 23

تلفن: 56863476-021 و 56866999-021

فکس: 56863226-021

 

 

آدرس گروه صنعتی ایران تولید :

کیلومتر 28 جاده ساوه - سه راه آدران - خیابان قلعه میر - کوچه دوم دست راست - کوچه صنعتگران - پلاک 3

تلفن: 56863112-021 و 56863281-021

فکس: 56863149-021

 

 

آدرس گروه صنعتی الوند پمپ :

کیلومتر 28 جاده ساوه - سه راه آدران - خیابان قلعه میر - کوچه دوم دست راست - کوچه صنعتگران - پلاک 1

تلفن: 56869130-021